Privacy Statement

Verklaring Kennedy Online B.V.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Kennedy Online B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus. Daarom staat in deze privacy verklaring hoe die gegevens worden verzameld, verwerkt en beschermd.

1.         Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een persoon, welke u aan ons beschikbaar kunt stellen indien u een account aanmaakt voor het plaatsen van een bestelling of zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer. Om uw gegevens te beschermen, zijn alle pagina's waar u persoonsgegevens invoert, beveiligd met een SSL certificaat. De persoonsgegevens blijven in beheer van het concern Kennedy Online B.V. en zullen niet aan derden worden verkocht.

2.         Waarom worden persoonsgegevens verzameld?

Wanneer u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat die gegevens worden gebruikt om onze verplichtingen na te komen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de verwerking en bezorging van aangekochte goederen en om uw account in te stellen. Kennedy Online B.V. gebruikt de gegevens ook om u te informeren over acties en aanbiedingen of andere relevante informatie inzake onze dienstverlening. De daartoe vereiste gegevens worden indien nodig aan dienstverleners doorgegeven. Kennedy Online B.V. werknemers en door Kennedy Online B.V. ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

3.         Wat kunt u doen tegen het opslaan van uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om, op verzoek, gratis inlichtingen te verkrijgen over de opgeslagen persoonsgegevens. Voorts heeft u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens het recht bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik en/of het doorgeven van uw gegevens voor reclame doeleinden. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen heeft u bovendien het recht die persoonsgegevens te verbeteren, te blokkeren of te verwijderen. In die gevallen neemt u schriftelijk of per email contact op met Kennedy Online B.V.

4.         Cookies

Kennedy Online B.V. maakt geen gebruik van cookies. Cookies worden doorgaans gebruikt om het bezoek aan een website eenvoudiger te maken en om statistieken en klantgegevens te verzamelen en op te slaan.

5.         Links naar andere websites

De website Kennedy Online B.V. bevat links naar andere websites. Deze opmerkingen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website en wij raden u aan om de bepalingen inzake gegevensbescherming van de websites waarnaar wordt verwezen ook in acht te nemen.

6.         Wijzigingen

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Kennedy Online B.V. gewijzigd worden. Wij raden u dan ook aan regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.